ДОКУМЕНТЫЗаконы14 июня 2021
14:10
Закон Азербайджанской Республики oб учреждении посольства Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)

Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 2 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:

Учредить посольство Азербайджанской Республики в Боснии и Г...

14 июня 2021, 14:10
ДОКУМЕНТЫЗаконы25 ноября 2020
18:25
Закон Азербайджанской Республики o переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село Бахарлы

На основании пункта 3 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Село Гушчубаба в составе Гарабулагского сельского административно-территориального...

25 ноября 2020, 18:25
ДОКУМЕНТЫЗаконы25 ноября 2020
18:20
Закон Азербайджанской Республики o переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Хунерли

На основании пункта 3 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Село Цакури в составе Чирагузского сельского административно-территориального окру...

25 ноября 2020, 18:20
ДОКУМЕНТЫЗаконы29 октября 2020
18:05
Закон Азербайджанской Республики о переименовании села Венг Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Чинарлы

Руководствуясь пунктом 3 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Село Венг в составе административно-территориального округа ...

29 октября 2020, 18:05
ДОКУМЕНТЫЗаконы29 октября 2020
17:30
Закон Азербайджанской Республики об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Республике Куба (городе Гавана)

Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 2 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:

Учредить посольство Азербайджанской Республики в Республике...

29 октября 2020, 17:30
ДОКУМЕНТЫЗаконы07 октября 2020
14:45
Закон Азербайджанской Республики o переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджанской Республики в село Суговушан

Руководствуясь пунктом 3 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Село Мадагиз в составе административно-территориального округа села Чайлы Тертерского района Азербайджанской Республики именовать ...

07 октября 2020, 14:45
ДОКУМЕНТЫЗаконы16 января 2019
20:21
“Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 13-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mü...

16 января 2019, 20:21
ДОКУМЕНТЫЗаконы21 декабря 2018
19:37
Закон Азербайджанской Республики о пределе критерия нужды в Азербайджанской Республике на 2019 год

Руководствуясь пунктом 16 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Статья 1. Предел критерия нужды

В целях назначения адресной государстве...

21 декабря 2018, 19:37
ДОКУМЕНТЫЗаконы21 декабря 2018
19:33
Закон Азербайджанской Республики о прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год

Руководствуясь пунктом 16 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Статья 1. Сумма прожиточного минимума по основным социально-демографическим г...

21 декабря 2018, 19:33
ДОКУМЕНТЫЗаконы14 ноября 2018
19:20
Конституционный закон Азербайджанской Республики об утверждении описания Государственного герба Азербайджанской Республики

Руководствуясь частью III статьи 23 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Утвердить «Описание Государственного герба Азербайджанской Республики» (

14 ноября 2018, 19:20
ДОКУМЕНТЫЗаконы14 ноября 2018
19:08
Конституционный закон Азербайджанской Республики об утверждении описания Государственного флага Азербайджанской Республики

Руководствуясь частью III статьи 23 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Утвердить «Описание Государственного флага Азербайджанской Республики» (

14 ноября 2018, 19:08
ДОКУМЕНТЫЗаконы14 ноября 2018
18:58
Конституционный закон Азербайджанской Республики oб утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики

Руководствуясь частью III статьи 23 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Утвердить в качестве Государственного гимна Азербайджанской Республики «Марш Азербайджана», написанный Узеиром Гаджибейли на с...

14 ноября 2018, 18:58