Gerb

01 мая 2017, 18:08

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии азербайджанской культуры наградить Рамиза Эйюб оглу Гулиева орденом «Шараф».

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 1 мая 2017 года.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ramiz Əyyub oğlu Quliyev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 may 2017-ci il